#favoritequote#31

“Sinh vật có cánh là thứ tiếp cận hoàn mỹ, mà hoàn mỹ chỉ cách hủy diệt một cánh cửa. Chính vì quá mức hoàn mỹ, mới khiến người ta nhịn không được phá hoại…”

Angelo
Đắm Say hệ liệt: Tâm cơ Thiên sứ, chương 03
Lâm Bội│Alice’s Land

Advertisements

#favoritequote#25

“Con người quả thế, khả năng tiếp nhận dị biệt nhỏ đến đáng thương, một khi đã phát hiện, sẽ tận sức diệt trừ, để bảo đảm cuộc sống có thể bình an tiến tới.”

Đắm Say hệ liệt: Tình sự hoa Hồng, chương 08
Lâm Bội│Alice’s Land